domů
Ornitologické zprávy

Ornitologická zpráva - LKMT

01.03.2013 - 31.03.2013

Vnitřní ornitologické pásmo.

Nebezpečí střetu s ptákem:     spíše velké (5)   od GND do 50 m AGL 

 Risk of bird strike :                    rather  large 5

Vnější ornitologické pásmo.

Nebezpečí střetu s ptákem:    spíše velké (5)  od GND  do 200 m AGL

Risk of bird strike :                   rather  large 5