domů
Ornitologické zprávy

Ornitologická zpráva - Území ČR

01.03.2013 - 31.03.2013

Na celém území probíhá intenzivní tah ptactva - jedinci až velká hejna

Tahové trasy : Poodří a Polabí  - racek, husa, špaček, čejka - tah ve velkých hejnech

Ptactvo využívá k odpočinku vodní hladiny a otevřené prostory

Havran  se koncentruje na hnízdních koloniích podél dolních toků Labe, Ohře a Vltavy, na Pardubicku, v jižních Čechách, v Českých Budějovicích a poblíž Znojma, na severní Moravě v oblasti Ostravska.

Dravci - lov hlodavců na zatravněných plochách, časté kroužení nad lesními komplexy.

                       aktivita ptactva je uváděna v metrech                         b__ezen.JPG