domů
Ornitologické zprávy

Ornitologická zpráva - LKPD

20.05.2013 - 31.05.2013

Vnitřní ornitologické pásmo. senoseč

Nebezpečí střetu s ptákem:     5  spíše velké od GND -  50 m AGL

Risk of bird strike:                 5  rather large 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnější ornitologické pásmo.

Nebezpečí střetu s ptákem :   4  spíše malé od GND - 300m AGL

Risk of bird strike :                4  rather small